FAMILY ENTERTAINMENT CENTER DEVELOPMENT, ALAUSA IKEJA, LAGOS, NIGERIA.